Vacancies Donate Contact
MYCAIS user login

Cyfle Cymru Drop In Session, Holywell

< Back to Cyfle Cymru

Date: 14/06/17
Time: 3 p.m. - 4 p.m.

Location: The Hub, Park Lane, Holywell, CH8 7UR

Beth ydy Cyfle Cymru

Mae Cyfle Cymru yn wasanaeth sy'n helpu pobl sydd a phroblemau cam-drin sylweddau a/ neu gyflwr iechyd meddwl i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant.

Sut allwn ni helpu?

Mae Cyfle Cymru yn rhoi'r gefnogaeth sydd arnoch chi ei hangen i ddod o hyd i'r swydd, cyfleoedd hyfforddi neu'r cymwysterau cywir.

Rydym ni'n cynnig:

What is Cyfle Cymru?

Cyfle Cymru is a service which helps people with substance misuse issues and/ or mental health conditions into work, education or training.

How can we help?

Cyfle Cymru provides the support you need to find the right job, training opportunity or qualifications.

We offer: